• تماس با ما491632611257+
  • ورود

آموزش تهیه و تدوین کلیپ

آموزش تهیه و تدوین کلیپ 

دومین و چهارمین چهارشنبه هر ماه

ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی

مدرس: حمید رضائی آذریانی