*اخبار آکادمی بشریت*

آموزش مکالمه انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی و مکالمهبه روش ساده

آموزش ساخت ایمیل و وبلاگ

آموزش نحوه ساخت ایمیل و وبلاگ

آموزش زبان فارسی

دوره آموزشی زبان فارسی آموزش خواندن و نوشتن فارسی داستان و شعرخوانی

آموزش انواع بیمه در آلمان

دوره آموزشی انواع بیمه در آلمان و مزایای آنها

دوره آموزش سه تاراز مبتدی تا نیمه پیشرفته

دوره آموزش سه تاراز مبتدی تا نیمه پیشرفته